Jernbanen i Norge

har feira sin 150 års dag.

Mange jernbane-gutar og jenter var med på feiringa i Oslo Spektrum.

 

 

Byrjar med nokre Vestlendingar som er samla i Oslo for å vera med å feira dagen til jernbanen.

Mat må til, diverre så var det vanskeleg å få fint bilde av alle samla :-)

 

 

Etter mat var det eit lite besøk på frisk-luft resturant :-)

 

 

Cargo-guten i sitt rette element :-)))

 

 

Ved Oslo Spektrum og fleire Vossingar som skal i bursdag`s selskap

 

 

Prøver med eit oversikt bilde over litt av publikum. Her var mange :-)

 

 

Fleire Vossingar i selskap :-)

 

 

Talar av sjefen i Jernbaneverket og  i Nsb.

 

 

Så skulle det vera direkte sending på NRK fjernsyn.

Programleiar samt produksjonsansvarleg orienterte litt før sending.

 

 

Avsluttar denne sida med Jernbanens musikklag

( her korpsa frå Oslo og Drammen slått saman ) som underheldt.