Kinnaspelet 2005.

 

På øyas Kinn utafor Florø har dei dette sogespelet med navnet

"Songen ved det store djup".

 

Mykje informsjon om dette spelet på sida http://www.kinnaspelet.no/

 

 

Noko bilder her også og først eit lite panoramabilde av utescenen medan publikum er på veg til spelet

 

 

Dei fleste bilder uten tekst nedover.

 

---

 

----

 

----

 

----

 

----

 

----

 

-----

 

-----

 

----

 

----

 

 

Naturen rundt hovudscena vart også teken i bruk av skuespelarane.

 

 

Avslutting og dei fleste av skuespelarane kom med på siste bildet

Det var ei fin forestilling, så underteikna vil føreslå å lesa meir om spelet på

http://www.kinnaspelet.no/  

eller å ta turen opp der til neste år :-)