Fisketur på "Norges Tak" --!

 

Ein opplevelse som seint vert gløymt ---:)

 

Med nattoget til Finse og god service ombord. ( foto: konduktøren)

 

Kl. 04.30 på Finse stasjon og gutane er klar for ein fin skitur

( foto: sjølvutløysar, som er brukt på fleire bilder på denne sida ).

 

Ein time seinare i motvinden og det er byrja å verta lyst.

 

Ca. kl. 06.20 og det skal verta hol i isen, men først noko spa-arbeid ----

 

---- før boren kan brukast. Snart hol gjennom isen med den lange boren.

 

Noko seinare og sola er framme litt.

 

No kosar me oss ---:)

 

Litt ymse med agn --- (??), denne flua vart også prøvd --:)

(eit lite ps: det var ikkje alltid nødvendigt med så mykje agn,

fisken var også nøygd med blanke krokar ---:) )

 

Ein liten kar på veg opp, har vist lyst ned att ----:)

 

Fleire gonger to fiskar opp samtidig frå "dypet".

 

Endeleg stoor fisk og ein lykkeleg fiskar ..!!

 

Mat må til, her frå "kjøkken-kroken" vår ( noko vind, så fjellduken var god ).

 

Så bilde av største ( 390 g ) og minste fisken ( ikkje utslag på den digitale vekta)

 

Eit spørsmål som sikkert kjem:

Om me fekk mykje fisk ?? Vart leie av å telja, men ca. 180 tilsamman

og storfiskaren ( han med det største anntallet (fangsten på venstre side av boren) )

denne gongen var som før : ikkje underteikna ---:)

 

Så litt "gorumet mat" til dei som lever i fjellheimen heile året ---:)

 

Siste bildet og me er komme tilbake til Finse.

Takk for oss, dette kjem me sikkert til å gjera oppatt !!!!!