Side 2 frå turen

til Hermundsdalen ved Bolstadfjorden.

 

Stemning i skogen.

 

 

Utsikt mot garden Verpelstad på andre sida av fjorden.

( til Dykk som har høyrt om Verpelstad holdeplass ( nedlagt ) langs Vossebanen så

er det langt opp til garden )

 

 

Utsikt innover Bolstadfjorden,

ser litt av riksvegen ved Sibirien ( østenden av Trollkòna vegtunnel ) omtrent midt i bildet.

 

 

Utsikt mot garden Fornes. Toppen Dystingen over Dale ligg heilt til venstre oppe i bildet.

 

 

Nærbilde av Fornes.

 

 

Etter eit par timar ( inkl liten matpause ) ser me ned til Hermundsdalen.

På dette bildet ser De mesteparten av den dyrka marka på garden

( dersom det ikkje var dyrka mark der granskogen mest truleg er planta ).

Vanskeleg å forstå at folk kunne overleva her når det var husmannsplass her i tillegg til hovudbruket.

 

 

Eit lite stykke att til me er framme, me passerer gamle markagarden.

 

 

Fin veg med mur siste resten.

 

 

Så er me komme fram og bilde av stova på garden Hermundsdalen.

 

 

Eit par bilder til av stovehuset.

 

----

 

 

Gamle murar frå driftsbygningen som naturen har arbeidd med lenge.

 

 

Sjølv om garden ikkje var stor så har det også vore husmannsplass her oppe.

Dette er mest truleg murane etter husmannsplassen i Hermundsdalen.

Vart fortalt at tippoldemor til min kollega var oppvakse på denne husmannsplassen.

 

 

Utsikt frå tunet ned til Bolstadfjorden.

Omtrent midt i bildet fjellet Trollkòna og inn mot Djupeviki.

 

 

Litt av det som står att i vinduskarmen.

 

 

Tuntreet, er ei stund sidan denne er nedskoren.

 

 

Avsluttar med utsikt mot Bolstadøyri på heimturen.

Til turkamerat og kollega:

Takk for ein fin tur, kvar skal me neste gong ??

Er berre å byrja med kartstudie --- :-)))