Side 2 av turen til

Aurland og Lærdal.

 

Først bilde av stasjon og kaiområdet i Flåm der det er stor båt inne i dag.

 

 

Ny båt på veg inn til Flåm der den store kaien var opptatt,

går helst sakte denne så det er nok god kø-kultur i trange Vestlandsfjordar -- :-))

 

 

Nede frå Aurland og utsikt opp til det nye utsiktplatået som De ser omtrendt midt i bildet.

 

 

På veg oppover lia og utsikt utover fjorden,

Underdal ligg no like bak den første fjellnobba til venstre.

 

 

Er komme opp til det nye utsiktplatået.

 

 

Utsikt innover mot Flåm, båt på veg ut fjorden.

Aurlandsvangen nede i bildet.

 

 

Utsikt utover fjorden.

 

 

Aurlandsvangen med kyrkja omtrent midt i bildet.

 

 

Eit bilde til av Aurlandsvangen.

 

 

Tre gode naboar med mykje luft under beina, den fjerde ( kåno ) er fotograf :-)