Skånevik Bluesfestival

2007

Dette har vore ei helg me seint gløymer, kort fortalt:

Ein Opplevelse !

To gode naboar var det denne gangen som pakka bilen og

sette kursen til Skånevik.

 

Mykje meir om og frå

festivalen på

http://www.skaanevik-blues.com/

Er vorte mykje bilder,

første dag nedover her.

 

 

Gutane er komme fram og teltet er på plass ---

--- var ikkje den flataste plassen me fant til teltet --- men utsikta var svært bra -- :-)

 

 

No er me i festivalmodus --- startar med litt god mat og drikke før det vert musikk på oss :-)

 

 

Bluesteltet med litt av campingplassen for vogner / bubiler i framgrunnen.

 

 

To av vaktene som passar på at dette går bra.

 

 

Bluesgutar ved Bluesteltet --- :-)

 

 

Så frå Bluesteltet. På scenen no var Deitra Farr & Chicago Bluesband.

Litt bilder av desse flinke musikkarane nedover.

 

 

--

 

 

---

 

 

---

 

 

---

 

 

---

 

 

Eit par publikumbilder.

 

 

---

 

 

På utsida av teltet i pausen, her fekk me det me trengte av mat og drikke :-)

 

 

Pausen kan brukast til mykje,

slik som besøk på ein plass der det var god plass og ikkje kø-problem --- :-)

( fekk løyve av dei som var her å ta dette bildet --- :-))  )

 

 

Neste på scenen var Joe Bonamassa

 

 

---

 

 

---

 

 

Det er kveld og tid for turen til teltet att.

Godt humør kjenneteikner denne festivalen, også frå dei som lyt vera på arbeid.

Var ikkje vanskeleg å passa på Vossingar med godt humør ----  :-)

( bildet er arrangert og har fått løyve å bruka det på nett )

 

 

Kveld ved teltet --- ser ut til å verta ein fin dag på lørdag -- :-)