Denne sida som kom ut på lokmartin i 2003 ei gang

vert med ujamne mellomrom spørt etter

og no har eg funne den fram at og den vert liggjande så lenge lokmartin består.

Nytt etter at bilder under vart tatt er at dette klenodium har vore på Norge Rundt ( 15 januar 2010 )

og det filmklippet finn De her

https://tv.nrk.no/serie/norge-rundt/DVNR04000210/15-01-2010#t=13m21s

---

Da kjem bildeforteljinga fra 2003:

 

Har De tannlegeskrekk ????

 

Dersom De har det så vil eg tru att etter å sett desse bildene nedover her,

så er iallefall ikkje skrekken kurert ----??? --:)

 

 

Her er mykje kreativitet på bygda, og guten som for litt sidan hadde rund dag

fekk ein presang som seint går i gløymeboka.

Underteikna har vore heldig og fått beskue samt fått demonstrasjon på monsteret,

og utruleg, men sant, alle tekniske løysingar virkar.

Litt vanskeleg å få fram alle detaljar på bilder, men vonar at De får ei lita oppleving av korleis

dette monsteret ser ut.

 

Kva dette monsteret er ??, jau ein mykje moderne tannlegestol ---??!!

 

 

Detaljar er det mykje av, og nedover her kjem det no litt detaljbilder.

Først batteri, for stolen er driven av strøm og trykkluft.

 

 

Eige instruksjonbok for tannlegen, absolutt nødvendigt -----

 

 

Nærbilde av topputstyret på stolen, med roterande blålys og roterande skilt

som fortel litt om kva ein tannlege arbeider med

 

 

Instrumentbordet har innebygd det som er nødvendigt.

Legg merke til brytarane for Normal og Schnell bedøving ----,

trur at desse to brytarane kan verta bruk for ofte ----???!!!!!!!!

 

 

Bak det eletriske instrumentbordet trykkluftkraner.

 

 

Passienten sit i utgpunktet godt, men for sikkerheits skuld er det annordna

hjelm som vert nedtrykt med trykkluft, bøyler over armane (også trykkluft styrt) ---

 

 

----- og trykkluft styrte knebøyler, alt dette for at pasienten IKKJE skal rømma ----!!!

 

 

Godt arbeidslys, max 25 watt ----:-))

 

 

Godt verkty høyrer med, boren på maskina er standard størrelse for dei fleste hull  ----- ??

 

 

Litt meir handverkty.Vil tru at stålkosten er rimeleg effektiv

for tannstein og anna belegg på tennene --------!!!!

 

Bedøvelse veske høyrer med, dette første er av den svake typen (kjem frå eigen tank bak på stolen)----

 

--- men dersom det er naudsynt, så er det krafigare saker på eigen beholder ---

 

--- som vert pumpa inn i passienten via dette røyret som er utstyrd med manuell justering.

 

Reinhold er viktig og i front på stolen er utstyr for reinhold godt plasert .----

 

 

------ sjølv om arbeidsbordet ikkje har preg av for mykje reinhold --??!!

 

Meir teknikk, vindusviskermotor med fleksibel overføring til roterende skilt (på toppen)

og bakerst i bildet (liten svart klomp) ventil som styrer vakumet på stolen.

 

Er De kurert for tannlege skrekken no ???

Dersom ikkje og De skulle vera uheldig å få krampe,

ved hurtig behov så er denne krampen lett tilgjengeleg ---!!!

LUKKE TIL HJÅ TANNLEGEN NESTE GANG --!!!!!!!!